ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกประดู่

หมายถึง  ความเข้มแข็ง  อดทน  เสียสละ ( ต้นประดู่เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นตรงแข็งแรง ให้ร่มเงา ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ มีดอกเล็ก ๆ สีเหลืองเป็นพวง ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ประดู่ยังเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละ อดทน เข้มแข็ง และยอมพลีชีพเพื่อชาติ )